top of page

"First Step to connect"

Møstings Hus, 2011

Træ, nålefilt, oliemalerier, foto, silikone, sismofytbolcher og skibsmodel af Lilla Dan.

Udstilling sammen med Alba Engstrøm og Peter Kruse Larsen

"First Step to connect"

Møstings Hus, 2011


Tree, fibre-bonded carpet, oil painting, photo, silicone, sismofyt-candies and a model ship of Lilla Dan.


Exhibition together with 

Alba Engstrøm and Peter Kruse Larsen

bottom of page