top of page
Skur.jpg

CURRICULUM VITAE

Uddannelse:

Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1986-91.


Opgaver, hverv, m.v.

Medlem af Kunstnersamfundet og Akademiet, 2011 til 2023.

Medlem af Akademiraadet fra 2012, faggruppeformand billedkunstsektionen fra 2013.

Næstformand Akademiraadets Landskabsudvalg, 2013 til 2017.

Leder af Kunstakademiets Kollegium i Sørup, 1991 -2003. Formand for Storstrøms Amts Kunstudvalg, 1998 - 2000. Tokai University Boarding School, 2006 og 2007, Undervisning og workshops. Kunstfaglig leder BGK Midt & Vest, Roskildeafdelingen fra 2008 til 2018.
 

Udstillinger:

"Holm og Kalv”, Johannes Larsen Museet, 2018-19 · Atelierhusene 2. september 2018 · “Vi tager intet ansvar”, 5. november 2018 · Atelierhusene, 17. september 2018 · Kunst på Fyret, Hirtshals, 2018 · Hejserummet Classensgade 2018 · Lystropi Lystrup 2018 · “Julekalender” Værelse 101 13. december 2018 · Atelierhuse 21. september 2017 · Gæst Corner Sophienholm 2015 · Corner og Rylen, Grafik langs Jyllands kyst 2014-15 · I grunden bølger massen, gæst på Ian Schjals Retrospektive udstilling. Skovhuset 2015 · Svends Bibliotek, Classensgade, København, Nivaagaard Samlingen 2014 og Bakkehuset Frederiksberg 2015 · Gæst Corner, Sophienholm 2014 · Skulptur og Pagode, Vestjyllands Kunstpavillon, 2014 · Asperupgaard 2014 ·Kompost tre i 1, Galleri Bie & Vadstrup. København, 2012 · First Step to connect, Møstings Hus, 2011 · "Sans titre" Galleri Maria Lund, Paris, 2010 · Koloristerne, gæst, Den Frie, København, 2010 København 2010 · "2", vulst negation alge, Galleri Bie & Vadstrup, Sølvgade 26, København, 2010 · "3", vulst negation alge, Projektrum 036, Sølvgade 36, København, 2010· "Guld & Grønne Skove”, Carlsberg, 2009 · Kunstnere Går Bananas 2, Samtidskunst langs ”Den Rådne Banan”, Masnedøfortet, Vordingborg, 2009 · Kunstnere Går Bananas, Samtidskunst langs ”Den Rådne Banan”, Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet, Holstebro, 2009 ·”Gå i fængsel", Fredensborg Arresthus, 2007 · "Territorium" - Installationskunst på Mosede fort 2007 ·" Jeg venter på dét, der er sket." Galleri Bie & Vadstrup 2007 · OPINION, KX-rum, Hamborg, 2006 · Gæst, Den Gyldne, Charlottenborg, 2006 · Interim, Den Frie, 2005 · Galerie Maria Lund, Paris, 2004 · Carnegie Art Award 2004, Stockholm, Reykjavik, Oslo, København, London, Helsingfors · Open Air Gallery, Folkets Park, Nørrebro 2004 · Interim, Den Frie 2003 · KANON, 2003, KX-rum, Hamborg · Ovalen (gæst), Den Frie, 2002 · TRANS VISIT, en international udstilling, i samarbejde med Ann Lumbye Sørensen og Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2002 · HULRUM, en international udstilling, i samarbejde med Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2001 · Udstillingen VÆRK, Knabstrup, Vestsjællands Amt, 2001 · HUSRUM, en international udstilling, i samarbejde med Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2000 · 2000 Bronzer, Udstilling af bronzeskulptur i Storstrøms Amt, 2000/2001 · Konfirmation, Kulturministeriets Udstillingshus, Overgaden Neden Vandet, 2000 · 90’er Modernisme, Den Frie, 1997 · Æ’ets kollapsede FE, Gentofte Kunstbibliotek, 1996 · Galleri Zenit med de amerikanske billedkunstnere, Rick Arnitz og Emil Lukas, 1996 · Præsentation på Nordjyllands Kunstmuseum af bidrag til kunstkonkurrence på Ålborg Havnefront,1996 · Galleri Michael Andersen, 1995 · Szeged, Ungarn, 1995 · Galleri Zenit, Frederiksberg, 1995, 1996 · Udstilling i Kulturministeriets Udstillingshus, Overgaden Neden Vandet, 1992 · Gruppeudstillingen ”A Man with no name is no Man”, Kulturhistorisk Institut, Københavns Universitet Amager, 1991.
 

Udsmykninger og opgaver:

Udsmykning ved Glumsø station, 2003 · Udsmykning på Nykøbing Falsters Amtssygehus, Steriliseringscentralen, 2002 · Deltagelse i indbudt konkurrence om udsmykning af det ny sygehus i Eutin, 2002 · Udsmykning af nyt orgel i Fuglse Kirke, 2001, i samarbejde med Varmings Tegnestue · Udsmykning af nyt orgel i Nørre Alslev Kirke, 1997, i samarbejde med Varmings Tegnestue · Omslag til Simon Grotrians digtsamlinger: FIRE, Borgens forlag, 1990; Livet er en ko, Borgens forlag, 2000; En æske til Lot, Borgens forlag, 1995; Fire, Borgens forlag, 1990 · Telecom, Næstved, 1993 · Næstved Handelsskole, 1994.
 

Legater:

2009 Præmiering af idéforslag til Open Call 2, STATENS KUNSTFOND. I samarbejde med Rikke Diemer og YNKB, v/ Kirsten Dufour og Finn Thybo. 2008 Akademiraadets understøttelsesfond for billedkunstnere, Statens Kunstfond, 2002 · Rejselegat fra Statens Kunstfond, studierejse til USA, 1994 · Frøken Marie Månssons Legat · Isidor A. Cohns og hustru Rachel, f. Nathansohns, Mindelegat · Bielkeske Legat · Billedhuggeren Gerhard Hennings legat · Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoff, Fond.

CURRICULUM VITAE


Education: 

The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1986-91.

Tasks and offices:
Member of Society of Artists and the Academy, 2011-2023.
Member of the Academy Board, from 2012, chairman of the artists´ section from 2013.
Vice chairman of the landscape committee of the Academy Board, 2013-2017.
Leader of the college retreats of the Art Academy of Fine Arts in Sørup, 1991-2003.
Chairman, Storstrøms County Art Committee, 1998-2000.
Tokai University Boarding School, 2006-2007. 
Art professionel leader of BGK Midt & Vest, department of Roskilde 2008-2018.

Exhibitions:

"Holm og Kalv”, Johannes Larsen Museet, 2018-19 · Atelierhusene, 2. september 2018 · “Vi tager intet ansvar”, 5. november 2018 · Atelierhusene, 17. september 2018 · Kunst på Fyret, Hirtshals, 2018 · Hejserummet Classensgade 2018 · Lystropi Lystrup 2018 · “Julekalender” Værelse 101, 13. december 2018 · Atelierhusene, 21. september 2017 ·

Guest, Corner, Sophienholm 2015 · Corner and Rylen, ”Grafik langs Jyllands kyst” (Graphics along the coast of Jutland), 2014-15 · „I grunden bølger massen” (For reasons the masses corrugate), guest at Ian Schjals retrospective exhibition. Skovhuset 2015 · Svends Bibliotek (Svends´ Library), Classensgade, Copenhagen, Nivågård Samlingen 2014, and Bakkehuset, Frederiksberg 2015 · Guest Corner, Sophienholm 2014 · Sculpture and Pagoda, Vestjyllands Kunstpavillon (The Art Pavilion of West Jutland, 2014 · Asperupgaard 2014 · Kompost tre i 1 (Compost three in 1), Galleri Bie & Vadstrup, Copenhagen 2012 · First Step to connect, Møstings Hus, 2011 · "Sans titre" (No title) , Galerie Maria Lund, Paris, 2010 · Koloristerne, guest, Den Frie Centre of Contemporary Art, Copenhagen, 2010 · "2, vulst negation alge” (2 bead negation algae), Galleri Bie & Vadstrup, Sølvgade 26, Copenhagen, 2010 · "3 bead negation algae, Projektrum 036, Sølvgade 36, Copenhagen, 2010 · "Guld & Grønne Skove” (Golden and Green Woods), Carlsberg, 2009 · Kunstnere Går Bananas 2, (Artists go Bananas 2) Samtidskunst langs ”Den Rådne Banan” (Contemporary Art along the ”Rotten Banana”), Masnedøfortet, Vordingborg, 2009 · Kunstnere Går Bananas (Artists go Bananas), Samtidskunst langs ”Den Rådne Banan” (Contemporary Art along the ”Rotten Banana”), Museum of Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller, Holstebro, 2009 ·”Gå i fængsel" (Go to prison), Fredensborg Arresthus, 2007 · "Territorium" – Installation art at Mosede Fort 2007 · " Jeg venter på dét, der er sket." (I am awaiting what  has happened) Galleri Bie & Vadstrup 2007 · OPINION, KX-rum, Hamburg, 2006 · Guest, Den Gyldne, Charlottenborg, 2006 · Interim, Den Frie Centre of Contemporary Art
, 2005 · Galerie Maria Lund, Paris, 2004 · Carnegie Art Award 2004, Stockholm, Reykjavik, Oslo, Copenhagen, London, Helsingfors · Open Air Gallery, Folkets Park, Nørrebro 2004 · Interim, Den Frie Centre of Contemporary Art
, 2003 · KANON, 2003, KX-rum, Hamburg · Ovalen (guest), Den Frie, 2002 · TRANS VISIT, an international exhibition, in cooperation with Ann Lumbye Sørensen and Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2002 · HULRUM (Hollow room), an international exhibition, in cooperation with Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2001 · The exhibition VÆRK, (WORK) Knabstrup, West Sealand County, 2001 · HUSRUM (ROOM SPACE), an international exhibition, in cooperation with Henning Christiansen, Masnedøfortet, 2000 · 2000 Bronzes, exhibition of a bronze sculpture in Storstrøms County, 2000/2001 · Confirmation, The Exhibition House of the Ministry of Culture, Overgaden Neden Vandet, 2000 · 90’er Modernisme, Den Frie, 1997 · Æ’ets kollapsede FE (The collapse of the Æ), Gentofte Art Library, 1996 · Galleri Zenit with the American artists, Rick Arnitz og Emil Lukas, 1996 · Presentation of project for an art competion concerning the harbour front of Aalborg at Kunsten Museum of Modern Art, 1996 · Galleri Michael Andersen, 1995 · Szeged, Ungarn, 1995 · Galleri Zenit, Frederiksberg, 1995, 1996 · Exhibition at Institute of Contemporary Art, Overgaden Neden Vandet, 1992 · The group exhibition”A Man with no name is no Man”, Institute of Cultural History, Copenhagen University Amager, 1991.

 


Public art commissions and decorations:
Public work at Glumsø Station, 2003 · Public work at the Hospital of Nykøbing Falster, Central of Sterilisation, 2002 · Participation in invited competition concerning decoration of the new hospital in Eutin, Germany 2002 · Decoration oft he new organ in the church of Fuglse, Lolland, 2001, in cooperation with the architect studio Varmings Tegnestue · Decoration of a new organ of the church of Nørre Alslev, Lolland, 1997, in cooperation with the architect studio Varmings Tegnestue · Covers of poet collections by Simon Grotrian: FIRE, (Four) Borgens forlag, 1990; Livet er en ko (Life is a cow), Borgens forlag, 2000; En æske til Lot, (a gift for Lot), Borgens forlag, 1995; Fire, Borgens forlag, 1990 · Telecom, Næstved, 1993 · Næstved Handelsskole (Business college), 1994.Grants:

2009 Award for proposal, Open Call 2, The Danish Arts Foundation. In cooperation with Rikke Diemer and YNKB, v/ Kirsten Dufour and Finn Thybo. 2008 The foundation for artist, the Danish Art Council, The Danish Arts Foundation, 2002 · Travel grant (USA),  The Danish Arts Foundation, 1994 · Grant of Frøken Marie Månsson · The Memorial Fund of Isidor A. Cohn and wife Rachel, b. Nathansohn · Bielkeske Legat · The grant of the sculptor Gerhard Henning · Grant of Foundation of the sculptor, professor Gottfred Eickhoff and wife, the artist Gerda Eickhoff.

 

bottom of page