top of page

Æ’ets kollapsede FE

Gentofte Kunstbibliotek, 1996

Allerede i 1996 var jeg optaget af de forskudte vægge, der senere udvikledes til kileformede malerier. Her ses også nålefiltbeklædte skulpturer, som jeg siden har arbejdet meget med.

Udstillingens titel er et digt af

Simon Grotrian. Digteren ses på et af fotografierne.

Æ’ets kollapsede FE


Gentofte Art Library, 1996


Already in 1996 I was interested ind the staggered walls, that later on develloped into the wedge shaped canvases. Here is also shown sculptures made of the fibre-bonded carpet I have worked with several times since then.


The title og the exibition is from a poem by

Simon Grotrian. The poet is seen on one of the photos.

bottom of page