top of page

"Buen spændes til endnu en affyring,

  medmindre påfuglen slipper sin hale"

"Horisonten sidelæns roterende,

  skæringspunktet i et evigt os"

"Døgnets takkede rotation,

  mens vi synker under øde øer "

Malericollage, 70 x 100 cm. 2018

Fra udstillingen, "Holm & Kalv"

Johannes Larsen Museet

1. december 2018 til 17. marts 2019
 

Der er udgivet en bog med samme titel og med tekst, fotos og værker fra sejladsen med museumsskibet Rylen.

"The bow is bent for yet a firing,

  unless the peacock lets its tail go"

"The horizon sidewards rotation,

  the intersection in an eternal us"

"The jagged rotation of the day,

  while we sink under desolated islands"

Painting/collage, 70 x 100 cm. 2018

From the exhibition, "Holm & Kalv"

Johannes Larsen Museet

1. December 2018 until 17. March 2019
 

A book was published with the same title and with text, photos and works from the sailing with the museumship Rylen.

IMG_1096-OK.jpg
bottom of page